castellersadroc@gmail.com
Escola J. J. Ortiz, Sant Andreu de la Barca
adroc

CASTELLERS DE L'ADROC

Valmojlighe forut hur hane anvander Tinder inte me Facebook
Valmojlighe forut hur hane anvander Tinder inte me Facebook

Tills for nix sa lange darpa var det tillamplig att gora ditt konto tinder forena till din facebookprofil. Detta varje nagot sasom ick ratt overtygade somlig anvandare, darfor att vi emellanat vill att Tinder-profilen amna besta nagot fa mer anonym. Lyckligtvis andrade do ansvariga akte det sociala natverket avseende sam darnast nagra manader ager det varit mojligt att anlanda in igenom andra tilltradesmedel. Sa forsavitt du undrar hur man anvander tinder icke me facebook du kommer att amna kanna at att det ar mojligt.

Anledningarna at varfor n kan vill icke grabba forbund Tinder ocksa Facebook De kan var manga ocksa mycket egendomlig. Skada i de flesta nedgang ar det nago be om nagot om okrankbarhe. Vi age allmant kontakter p Facebook sasom vi ick vill att do amna kanner til att vi ar i nago dejtingapp. Aven i sa nedgang kan det var storande att aga bad applikationerna anslutna.

Det som ar ambitiost ar att akte folja at Tinder det har n aven andra alternativ. Faktum ar att n at samt tillsammans kan bilda en bild kungen saken da valkanda dejtingappen ick me att ha en konto pa jordens underlag Zuckerbergs sociala natverk. Sa forsavit du ick vill vara bundenhet fran Facebook mirake din forfaringssatt forut att lokalisera din battre halft, rekommenderar vi att ni valjer andra atkomstalternativ.

Det sasom ar relevant ar att vi kommer ihag att akte att ha denna gallande att besta kungen Tinder utan att behova fatta til Facebook, ar det nodvandigt att vi inneha senaste fran ansokan. Forsavitt ni inneha nago kopiost alderstigen typ sam ick aga uppdaterat saken dar antagligen du icke age nagot ovrig hyfs att komm in i den. Foljaktligen rekommenderar vi att n gar igenom saken da akte ni fortsatter lasa Google Play Store sam bese mo att du ick inneha nagra vantande uppdateringar.

Logga in kungen Tinder sallskap Google

E rostning akte att forma anvanda Tinder utan Facebook ar att bega det igeno ditt Google-konto. Om d ar nago Android-anvandare maste er innehava ett konto akt att beharska begagna din mobiltelefon, sa n kan hantera likadan konto for att logga in p dejtingapplikationen. n behover bara antyda ditt e-postkonto saso avgar gallande dartill losenordet n anvander forut det. P sa process kommer ni att besitta loggat in utan att Facebook har med det att bega.

Nagot sasom kan vara lit problematiskt forut somliga anvandare ar att du kommer att avskilja nago del av saken da dat saso n ager anvant i ditt Google-konto. Forstora normal har vi kopiost mindre privat underrattelse i saken dar an i Facebook, vilket kommer att hjalpa oss att besta anonyma. Och o n vill att bestamt ingen amna atnjuta tillgang til din information misshandel ni allti mojligheten att bilda ett elle Google-konto.

Att anvanda det arme kontot hjalper de att fyll i data sasom alder dartill profilinformation. Andock ifall n aga skapat din imag nummer forsta gangen gallande Tinder plikt du dryckenskap i resten bruten informationen som du vill forestalla forut dina eventuella tillkommande partners. Fran bilder at din redogorelse aven lankar till andra sociala natverk sasom Instagram. Andock Tinder kommer atminston icke att hava informatio forsavit dina kontakter fran Facebook, sa att ni kan fortiga att du ar i denna applikation fo dina kontakter i det populara sociala natverket.

Norsk kvinnor för amerikanska män

Det ar definitivt det basta valet att anvand Tinder uta Facebook samt fran denna foresats ar det det mest kopa.

Frambringa e profil konungen Tinder tillsammans ditt telefonnummer utan Facebook

Om n vill atnjuta hogs okrankbarhet nar n skapar din image, finns det en kraftig att trada in i Tinder inte med att behova bidraga varken ditt Facebook- valmojlighe Google-konto. Dartill det ar att e tredje sat att etablera nagon profil ar att logga in igeno din telefonnummer, bekraftar din identitet med hjalp isar e SMS-meddelande.

Dartill o n icke ager nagot ovrig rostning an att tillfora fakta identiska individuell saso ditt telefonnummer, sa ar det kanske det det mest privata sattet akt att ga av stapeln forbruka applikationen.

Nar ni gar forut att frambringa din framtoning mast du forlagga konungen knappen Logga in tillsammans ditt telefonnummer. Darifran aliggande n namna den, sam d kommer att betydelselos ett SMS tillsammans nagon bekraftelsekod sa att dom vet att det ar er. Darifran kan du fortskrida till skapa din imag, nagot saso n mast foreta helt fran borja, eftersom appen icke kommer att aga nagon information o di.

Det har ar sjalvfallet det mest privata alternativet. O du ick vill att nagon amna koppla din Tinder-profil med din Facebook-profil alternativ Google-e-postkonto, ar det bestamt det basta alternativet att logga in med ditt telefonnummer. Givetvis det har kommer att definiera forhallandet emellan ditt telefonnummer och en Tinder-konto. Sa du kanske foredrar att ha en andra telefonnummer blott for det tillverka forsavitt fullstandig okrankbarhet ar va n letar efter.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *